• Konservatuara ve Müzik Bölümlerine Hazırlık

  http://www.esermuzik.com.tr/wp-content/themes/overstand/images/front_011.jpg


  AMAÇ: Müzik teorisini sistematik ve uygulamalı olarak öğreterek, bu teori çerçevesinde tonal yapı içinde duyan, okuyan ve dinleyerek yazabilen kulağa sahip kişiler yetiştirmek hedeflenmektedir. KİMLER KATILABİLİR? Konservatuarın müzik bölümleri ve müzik liselerine hazırlanan kişilerin yanı sıra temel müzik eğitimi almak isteyenler de bu programa kayıt yaptırabilirler. Güzel Sanatlar Lisesi, Eğitim Fakültesi müzik bölümü ya da Konservatuar sınavlarına, farklı içerikleri...

 • Suziki Metodu

  http://www.esermuzik.com.tr/wp-content/themes/overstand/images/front_010.jpg


  Müzik eğitiminde Suzuki Metodu, Japon kemancı, pedagog ve eğitimci Dr. Shinichi Suzuki’nin felsefesi ve öğretim metotları üzerine kurulmuştur. Dr. Suzuki müziğin çocukların yaşamlarını zenginleştirme konusundaki büyük potansiyeline inanmıştır ve çocukların, yeteneklerinin en üst seviyesinde müzikle uğraşmalarını sağlayacak bir müzik eğitimi yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntemde Dr. Suzuki’nin çocukların anadillerini öğrenmedeki rahatlık ve kolaylıkları konusundaki...

 • Okul Öncesi Müzik Eğitimi

  http://www.esermuzik.com.tr/wp-content/themes/overstand/images/front_009.jpg


  ABD’de California Üniversitesinde yapılan araştırmalar 3 ila 5 yaş arası piyano dersi alan çocuklarda fen ve matematik derslerinde başarı getirecek olan mekân-zaman muhakemesinin geliştiği ortaya çıkarmıştır. Klasik müziğin etkilerini yoğun olarak araştıran ve olumlu yönlerini aktif olarak kullanan ABD eyalet bazında çeşitli kanunlarla müziği sosyal hayata sokarak ondan faydalanmaktadır; örneğin Florida’da tüm devlet okullarında arka planda klasik müzik çalınması istenmektedir. Hong...

 • Müziğin Bebek Gelişimine Etkileri

  http://www.esermuzik.com.tr/wp-content/themes/overstand/images/front_008.jpg


  Araştırmalar, bebeklerin anne karnındayken 6. ve 7. aylardan itibaren seslere, özellikle de müziğe tepki verdiklerini, anne karnındayken dinledikleri müzikleri doğduktan sonra dinlediklerinde hatırladıklarını göstermektedir. Örneğin, yapılan bir araştırma Brahms dinletilen prematüre bebeklerin daha çabuk geliştiklerini ortaya çıkarmıştır. Müziğin bebek gelişimi üzerindeki etkilerini belirlemek için batıda yapılan pek çok araştırmadan elde edilen sonuçlara göre klasik...

 • Öğrenme ve Öğretme

  http://www.esermuzik.com.tr/wp-content/themes/overstand/images/front_007.jpg


  Hayat boyu öğrenen, edindiği bilgi ve beceriyi hayata geçiren fertlerin yetiştirilmesinde öğretim yöntem ve teknikleri de büyük önem taşımaktadır. Çağın gerektirdiği donanımlara uygun hedefler belirlenmiş olsa bile bu hedefleri tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmek mümkün değildir. Öğretmen bilgi aktarıcı, karar verici olmak yerine öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayarak, öğrenmeyi kolaylaştırmalıdır. Bilgi ile öğrenci arasında arabuluculuk...

 • Sahne ve Performans Becerisi

  http://www.esermuzik.com.tr/wp-content/themes/overstand/images/front_006.jpg


  Sahne ve performans becerisi, teknik ve müzikal anlamda tamamen olgunlaşmış bir eseri, öğrencinin hayal gücünü ve kendi performans gücünü birleştirerek toplum önünde sergileyebilme becerisidir. Bu beceri enstrüman eğitimi gören kişilerin ulaşmayı hedefledikleri doruk noktasıdır. Sahne ve performans becerisini kullanarak müzikal gelişimine yeni boyutlar katabilen öğrenciler için bir üst seviye, sahnede performansı sırasında daha zor ve daha teknik eserlerin icrası olabilmelidir. Bu...

 • Yorumlama (İcra) Becerisi

  http://www.esermuzik.com.tr/wp-content/themes/overstand/images/front_004.jpg


  Güzel Sanatların bir dalı olan müziğin, insanlığın ilk dönemlerinden beri, her yerde ve zamanda varlığını sürdürmesi, müziğin insana özgü vazgeçilmez bir ihtiyacı karşıladığının ve insanın sanat yapma ihtiyacı olan bir varlık olduğunun göstergesidir. Bu bilinenden yola çıkıldığında ilk çağlardan beri insanlar, çeşitli araçları kullanarak sesler aracılığı ile müzik yapmışlar ve bireylerin kendini ifade etmekte araç olarak kullandıkları enstrümanlar (çalgılar)...

 • Her Yaş Gurubuna Bilimsel Müzik Eğitimi

  http://www.esermuzik.com.tr/wp-content/themes/overstand/images/front_005.jpg


  Kendini geliştirmek, teori ile pratik bütünlüğü içerisinde müzik kültürü edinmek isteyen müzik severleri MEB Özel İzmir Eser Müzik Kursuna davet ediyoruz. Güzel Sanatların bir dalı olan müziğin, insanlığın ilk dönemlerinden beri, her yerde ve zamanda varlığını sürdürmesi, müziğin insana özgü vazgeçilmez bir ihtiyacı karşıladığının ve insanın sanat yapma ihtiyacı olan bir varlık olduğunun göstergesidir. Bu bilinenden yola çıkıldığında ilk çağlardan beri...

 • Müziği Neden Seviyoruz?

  http://www.esermuzik.com.tr/wp-content/themes/overstand/images/front_003.jpg


  Müziği neden seviyoruz? Nedir müzik, nasıl bir sanattır? Gizleri nelerdir? Müzik, seslerle anlatılan bir sanattır. Malzemesi seslerdir; sesleri birleştirip düzenleyen ve bir anlatım sanatına dönüştüren ise insandır. İnsan, bir ses evreninin içinde doğar, onunla iç içe yaşar, algıladığı seslerle etkileşim içinde bulunur. Tarih öncesi çağlardan beri insanoğlu, işittiği sesleri çözümleyip değerlendirmeye çalışmış, yüzyıllar içinde sesleri düzenlemekte ustalaşarak...

 • Müzik Eğitiminin Faydaları

  http://www.esermuzik.com.tr/wp-content/themes/overstand/images/front_002.jpg


  Müzik dinlemenin ve müzikle uğraşmanın faydaları çok boyutludur. Müzik çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir, estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır. Müzikle birlikte disiplin gibi konular çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir. Müzik akademik performansı da olumla etkiler. Okul çağındaki çocukların daha hızlı okumaları; yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılması...

 • Vizyonumuz

  http://www.esermuzik.com.tr/wp-content/themes/overstand/images/front_001.jpg


  Müzik Eğitimi Programı’nın genel amacı; Çocukların; fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine eğitimde kullanılabilecek en güçlü araç olan müziğin ve müzik eğitiminin olumlu etkileriyle katkıda bulunmak, sosyal yönden gelişmelerine ortam hazırlamak, algılama, öğrenme, bellekte tutma yetilerini geliştirmek, mantıksal ve estetik duyumlarını yaratıcı yönde geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Müzik Eğitimi Programı’nın özel amacı ise; Müzikte üstün yetenekli...

 • SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ

 • Müzik aleti çalmanın, sadece doğuştan yeteneği olan bazı şanslı kişilere mahsus bir ayrıcalık olmadığını, M.E.B. Özel İzmir ESER MÜZİK KURSU’nda uygun çalışma koşullarına ve deneyimli kadromuza güvenerek, içinizdeki müzik yeteneğini keşfetmenizi ve severek geliştirmenizi sağlayabileceğimizi iddia ediyoruz.

  Türkiye ve Dünya’nın estetik değerleri ile geleceğin sanatçılarını keşfedip yetiştirmenin yanında, herkesin bir çalgı aleti çalmasını amaç edinen bir eğitim kurumuyuz.

  Eser Müzik Kursu, her seviyeden başlangıç imkânı sunar. Kursiyerlerimizin seviyelerinin yanı sıra eğilimleri de dikkate alınarak nitelikli bir eğitim uygulanmaktadır. Katılımda yaş gözetilmemektedir.

  İlk müracaatta yapılan seviye tespitinin ardından, aynı düzeydeki katılımcılar bir araya getirilerek 4-5 kişilik gruplar oluşturulmakta ve her grupla farklı saatlerde ders işlenmektedir. Grup dersleri hafta içi ya da hafta sonu gündüz veya akşam saatlerinde olabilir. Özel derslerimiz kişiye uygun saatlerde verilmektedir.

  Katılımcıları sıkmadan, gerektiği kadar nota bilgisi verilir. Yazılı materyaller, eğitmenler tarafından sağlanır. Öğrencilerimiz derslerde enstrümanlarını yanında bulundurmalıdır.

  Cafer Eser yönetiminde, bilimsel eğitimi hedef alan Özel İzmir Eser Müzik Kursu’nda, sertifikalı eğitim kurs kayıtları devam etmektedir.

 • BAĞLAMA

 • <?php the_title(); ?>
 • Bu Sazın Bağrında Bir Milletin Kültürü Dile Geliyor (Atatürk)
 • Bağlama çalmayı bilimsel metotla öğrenebilir, Pir Sultan Abdal’dan Aşık Veysel’e zengin halk müziği kültürüyle donanımlı yetişebilirsiniz. Bağlama derslerini İ.T.Ü. Konservatuar mezunu Kültür Bakanlığı sanatçısı Cafer Eser uzun ve kısa sap eğitimi olarak vermektedir. Geleneksel sazlarımızdan ve Türk Halk Müziğinin ana sazı olan bağlamanın, sosyal yaşamımızda önemli bir yer tutuyor olmasının da getirdiği avantaj ile geleceğin [...]

 • GİTAR

 • <?php the_title(); ?>
 • Eğitim Verilen Gitar Branşları
 • Asimetrik düşünmeyi ve refleksleri etkileyen gitarın eğitim yapısı, çalışma sistemlerinde etkili olmakta ve çok sesli yapısıyla eşlik gerektirmeden tek başına müzik dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Akustik için özel ve klasik gitar için özel (birebir) ya da grup dersi seçenekleri mevcuttur. Öğrencilerimizin ilk derslerinde seviyeleri belirlenir ve Gitar müfredatının kendilerine uygun olan düzeyinden başlarlar. Varsa [...]

 • PİYANO & ORG

 • <?php the_title(); ?>
 • Müzik Eğitimine Piyano ile Başlamak
 • Piyanoya teknik çalışmalarla başlamak, çalışan kişinin tuşlarla olan ilişkisini güçlendirmesi ve elde ettiği sesleri kontrol altına alabilmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle, günlük çalışma programları içerisinde teknik çalışmalara mutlaka yer verilmeli ve bu yaklaşımın bir alışkanlık biçimine dönüşmesi amaçlanmalıdır. Hem beyni hem bedeni çalıştıran piyano, notaları algılayan beynin, tuşlara dokunan parmaklara ve pedallara basan ayağa [...]

 • KEMAN & ÇELLO

 • <?php the_title(); ?>
 • Keman
 • Keman, insan sesi tınısına en yakın enstrümandır. Tüm dünyada, üzerinde çalışılan keman öğretimi “SUZUKI” gibi metotlarla evrensel anlamda öğretim sistemlerine etki etmiştir. Beyin ve beden koordinasyonunda keman, notaları algılayan beynin, keman yayı tutan el ile tellere basan parmakların dansı gibidir. Orkestra ve solo niteliği ile müzik dünyasındaki en önemli enstrümanlardandır. İzmir Eser Müzik Kursu’nda keman [...]

 • YAN FLÜT

 • <?php the_title(); ?>
 • Yan Flüt
 • Yan flüt derslerimiz bire-bir özel ders olarak kursumuzda verilmektedir. Dersler katılımcıyla görüşülerek istenilen saatlerde ayarlanmaktadır. Yan Flüt Batı müziğinde en çok kullanılan flüt cinsi olan yan flütün Çin’de M.Ö. 900 yılından beri kullanıldığı bilinmektedir. Flüt, Avrupa’ya 12. yüzyılda, öncelikle Almanca konuşulan bölgeler olmak üzere girmiş ve ilk önceleri çoğunlukla askerî bandolarda kullanılmıştır. “Alman flütü” isminin [...]

 • SES EĞİTİMİ

 • <?php the_title(); ?>
 • Güzel Şarkı Söyleyebilmek
 • Sesimiz, yaşantımızın her anında kullanmak zorunda olduğumuz doğal enstrümanımızdır. Gelişmeye müsait bir sese sahip herkesin, kendi ses sınırları içinde daha güzel şarkı söyleyebilmesi için, onu en iyi şekilde kullanmayı öğrenmesi, ancak ses eğitimi ile mümkündür. Ses Eğitimi, sadece operaya girmek amacıyla alınmaz. Ses eğitiminin içine sesini kullanan herkes dahildir. Ses eğitimi ve şan eğitimi kavramlarına [...]

 • ELEKTRO GİTAR

 • <?php the_title(); ?>
 • Elektro Gitar
 • Elektro gitar derslerimiz kursumuzda bire-bir özel ders olarak verilmektedir. Katılımcının isteği de göz önünde bulundurularak dersin içeriği belirlenmektedir. Ders saatleri kursiyerin talepleri doğrultusunda belirlenir. Elektro gitar, sesini manyetikleri aracılığı ile elektrik akımına dönüştüren ve bir amplifikatör ile bu akımdan ses elde edilmesine olanak tanıyan bir gitar  türüdür. Oluşturduğu sinyalin değiştirilebilir olması, ve zamanında bir devrim [...]

 • BAS GİTAR

 • <?php the_title(); ?>
 • Bas Gitar
 • Bass gitar derslerimiz: Bass gitar dersleri notaya ve ritmik yapıya bağlı olarak işlenir.Derslerimizde tür ve tarz ayrımı yapmamaktayız.Öğrencinin de seviyesine göre belli bir metod izlenir .Kurs metodumuz sadece 1 öğrenciye yönelik olarak hazırlanmaktadır,yani bass gitar kursu sadece birebir(özel ders) olarak verilmektedir. Bass gitar; Kontrbass ve gitar enstrümanlarının arasında bir enstrümandır. Ata enstrüman olarak kontrbass gösterilirken, [...]

 • BATERİ

 • <?php the_title(); ?>
 • Bateri
 • Bateri derslerimiz birebir-özel dersler şeklinde studyo ortamında verilmektedir. Ders saatleri öğrencinin talepleri doğrultusunda belirlenir. Dersler bir-buçuk saat yapılmaktadır. Bateri, Fransızca’dan gelmiş bir kelimedir. Vurmalı çalgılar takımına denir. Şarkılarda ritim tutmaya yarar. Çoğunluğun düşündüğü gibi bateri (davul) çok hızlı olmaktan ibaret değildir. (çalışılabildiği kadar yavaş başlayarak düzenli hızlanma gerçekleşir). Denge ve akıcılık gerekir. Düzenli olarak metronom [...]

 • SES STÜDYOSU

 • <?php the_title(); ?>
 • Ses Kayıt Stüdyosu
 • Profesyonel ses kayıt stüdyomuz, 35m2 prova odası ve kanal kaydına uygun akustiği ile tüm branşlarda, prova ve kanal kaydı stüdyosu olarak hizmet vermektedir. Prova Ekipmanları Seslendirme Amfisi: PMP 3000 Behringer Amfiler: Fender, Marshal, Line6 Elektro Gitarlar: Orjinal – Ibanez Prestij, Gibson, Yamaha Bass Gitar Davul: Yamaha – Stage Custom Mikrofonlar: Shure Kabinler: 4×600 W Behringer [...]