Konservatuara ve Müzik Bölümlerine Hazırlık

AMAÇ: Müzik teorisini sistematik ve uygulamalı olarak öğreterek, bu teori çerçevesinde tonal yapı içinde duyan, okuyan ve dinleyerek yazabilen kulağa sahip kişiler yetiştirmek hedeflenmektedir. KİMLER KATILABİLİR? Konservatuarın müzik bölümleri ve müzik liselerine hazırlanan kişilerin yanı sıra temel müzik eğitimi almak isteyenler de bu programa kayıt yaptırabilirler. Güzel Sanatlar Lisesi, Eğitim Fakültesi müzik bölümü ya da.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Keman

Keman, insan sesi tınısına en yakın enstrümandır. Tüm dünyada, üzerinde çalışılan keman öğretimi “SUZUKI” gibi metotlarla evrensel anlamda öğretim sistemlerine etki etmiştir. Beyin ve beden koordinasyonunda keman, notaları algılayan beynin, keman yayı tutan el ile tellere basan parmakların dansı gibidir. Orkestra ve solo niteliği ile müzik dünyasındaki en önemli enstrümanlardandır. İzmir Eser Müzik Kursu’nda keman.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Keman Çalmada Duruş ve Tutuş

Bu konuda ilk akla gelenler şunlardır: Vücudun duruşu, yay tutuş, keman tutuş, sol elin keman sapında-parmakların tuşe üzerinde duruşu, yayın tel üzerinde duruşu, nota sehpası  önünde duruş. Keman, genellikle ayakta ya da oturarak çalınır. İster ayakta, isterse oturarak çalınsın, beden; doğal, dengeli ve rahat olmalıdır. Böyle bir bedensel duruş, ona dayalı  diğer duruşlarda yay ve keman.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Keman Eğitiminde Çalım Teknikleri

Entonasyon (Ses Temizliği): Yaylı çalgı çalan öğrencilerde başlangıçta sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri, entonasyondur. Çalıcının keman çalmak için gerekli fiziki yapıya ve yeteneğe sahip olmasına karşın sesleri doğru çalmama olasılığı vardır. Örneğin kemanda dört tel olmasına karşın yarım aralıklardan oluşan 53 farklı ses çalma olanağı vardır. Öğrencilerin keman çalarken tutuşlarını bozdukları taktirde, seslerin çoğunun bozulacağı kesindir… devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Kemanda Yay Teknikleri

Legato Tekniği: Bağlı ya da birbirine bağlı anlamında, notaların kesintisiz olarak birbirini izlemesi gerektiğini ifade eder. Detache (Detaşe) Tekniği: Legatonun tersine ayrı ayrı yazılmış sesleri, yay değiştirme yoluyla birbirinden ayırarak çalma şeklidir. Portato Tekniği: Tek yayda yapılan detaşe sürüşlerine portato denilmektedir. Martele Tekniği: Seslerin nitelikli ve pürüzsüz bir biçimde elde edilmesidir. Her sesin başında keskin bir aksan yapılır ve.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Keman Nedir?

Muhtemelen en tanınmış orkestra çalgısı olan keman bir yayla çalınan telli bir enstrümandır. Keman Ailesinin en geniş aralıklı sesine sahip olan üyesi olan Kemanın yanında diğer üyeleri Viola, Çello ve Konturbas’ dır. Keman kendine özgü biçimiyle 16. yüzyılda Avrupa’ da ortaya çıktı. Teknesi, sırt ( Akçaağaç’ tan ) ve göğüs (Köknar’dan) ile yanlıklardan ( Akçaağaç’.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Kemanın Türk Müziğindeki Yeri

Kemanın Türk ülkesine ne zaman geldiği tam olarak bilinmemektedir. İstanbul ve Trabzon gibi Latin ülkeleri ile sıkı ilişkiler içinde bulunan şehirlerde çok eskiden beri kemanın en eski örneklerinin bulunduğu ileri sürülmüştür. Kanun’i Sultan Süleyman’ın sadrazamlarından Makbul İbrahim Paşa nın gençliğinde padişahın şehzadesi olarak Manisa da bulunduğu yıllarda keman çaldığı biliniyor. Yine bu yüzyılda yaygınlık kazanmış.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Kemanın Türk Musikisindeki Yeri ve Önemi Hakkındaki Görüşler

Gülnaz Rizeli Çember bestelerin form ve müzikal yapısının incelendiği bu çalışmada melodiye yön veren en önemli unsurun güfte olduğu inancına sağdık kalınmış, yapılan çalışmalarda bestekârlarımızın bu inançla kullanacakları usule göre vezin tercihi yaptıkları görülmüştür. Form açısından benzer yapıya sahip olan eserlerde farklılıklara da rastlanmıştır. Eserlerin büyük bir bölümünde terenüme, ikinci usulün son t-k daplarından başlanmıştır… devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Kemanın Akort Sistemi

Kemanın metalden ya da hayvan bağırsağından yapılmış dört teli vardır. Akort sistemi pesden tize doğru Sol , Re , La , Mi olarak düzenlenmiştir. Batı kemanlarıyla aynı akort sistemine sahip olmasına rağmen Türk Musukisine uygun bir şekilde isimlendirilmiştir. Do, Sol, Re, La. Bazı icracılar La telini ince sol düzeninde kullanmaktadır. Bu konuda çeşitli fikirler öne.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Kemanın Özellikleri

Keman insanı derinden etkileyen eşsiz güzellikteki sesiyle yaylı çalgılar ailesinin en önemli üyesidir. Sesi öteki çalgılara göre bir çok bakımdan insan sesine daha yakındır. Keman çene altı ile omuz arasına sıkıştırılarak tutulur. Sol elin parmakları sap üzerinde bulunan tellere basarak gezinirken sağ elle tutulan yay keman tellerine sürtülerek çalınır. Gövdenin orta bölümündeki yan girintiler yayın.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum