29 Eki 2010

Her Yaş Gurubuna Bilimsel Müzik Eğitimi

0 Yorum

Kendini geliştirmek, teori ile pratik bütünlüğü içerisinde müzik kültürü edinmek isteyen müzik severleri MEB Özel İzmir Eser Müzik Kursuna davet ediyoruz.

Güzel Sanatların bir dalı olan müziğin, insanlığın ilk dönemlerinden beri, her yerde ve zamanda varlığını sürdürmesi, müziğin insana özgü vazgeçilmez bir ihtiyacı karşıladığının ve insanın sanat yapma ihtiyacı olan bir varlık olduğunun göstergesidir. Bu bilinenden yola çıkıldığında ilk çağlardan beri insanlar, çeşitli araçları kullanarak sesler aracılığı ile müzik yapmışlar ve bireylerin kendini ifade etmekte araç olarak kullandıkları enstrümanlar (çalgılar) da yıllar içinde değişime uğrayarak bu güne gelmiştir.

Müzik eğitimi, genel eğitim içerisinde davranış değiştirme ve geliştirme bakımından önemli ve özgün bir yere sahip bulunmaktadır. Genel kültürlenme süreci içerisinde müzik eğitimi insan ve toplumların gelişimi ve dönüşümü ile birlikte sürekli gelişerek değişmiştir.

[yukarı]