VİZYONUMUZ

Müzik Eğitimi Programı’nın genel amacı;

Çocukların; fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine eğitimde kullanılabilecek en güçlü araç olan müziğin ve müzik eğitiminin olumlu etkileriyle katkıda bulunmak, sosyal yönden gelişmelerine ortam hazırlamak, algılama, öğrenme, bellekte tutma yetilerini geliştirmek, mantıksal ve estetik duyumlarını yaratıcı yönde geliştirmelerine olanak sağlamaktır.

Müzik Eğitimi Programı’nın özel amacı ise;

Müzikte üstün yetenekli çocukların, keşfedilmeleri, verilecek özel eğitimle geleceğin sanat yaşamına düzeyli sanatçılar olarak kazandırılmalarıdır.

MEB Özel İzmir Eser Müzik Kursu olarak amacımız;

Müziğin bireysel ve sosyal alandaki geliştirici katkılarını eğitim yoluyla insanlara aktarmak, insanları sanata yöneltmek, bireyin yaratıcılığını arttırmak ve geliştirmektir. Duyarlı, bilinçli algılaması ve müzikalitesi güçlü amatör ve profesyonel bireyleri dünya müziği ile paralel yetiştirebilmektir.

Bu amaçla müzik derslerimiz öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmekte, onların mümkün olduğunca katılımcı olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerimizin müzik ve sanat çevresi ile olan iletişim ve etkileşiminin düzenli, sağlıklı ve verimli olması sağlanmaktadır.

Alanında uzmanlaşmış öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimize doğru bir çalgı eğitimi vermek. Yanı sıra, icrası için gerekli olan temel bilgilerin verilmesi ve öğrencilere benimsetilmesi, müziksel işitme ve ritim duygusunu güçlendirmek, ulusal ve evrensel müziğin seçkin örneklerini tanıtarak müziği sevdirmek müzik kültürünü oluşturmak ayrıca, başarılı olan öğrencileri mesleğe yönelterek, onların gelişmelerini sağlamak, eksiklerini gidermek isteyen sanatçılara yardımcı olmaktır.

Öğrencilerimize;

  • Temel müzik bilgilerini kavratmak,
  • Ritim duygusunu kuvvetlendirmek,
  • Enstrümanı doğru kullanarak, ulusal ve evrensel duyguları, düşünceleri, zevkleri ifade becerisini geliştirmek
  • Zengin bir repertuar oluşturmak

Bu anlayışla eğitim veren MEB Özel İzmir ESER MÜZİK KURSU, bilimsel temelleri olan tüm veriler ışığında ve devamlı gelişen bir çizgide eğitim hizmetini sürdürmektedir.