29 Eki 2010

Keman, insan sesi tınısına en yakın enstrümandır. Tüm dünyada, üzerinde çalışılan keman öğretimi “SUZUKI” gibi metotlarla evrensel anlamda öğretim sistemlerine etki etmiştir. Beyin ve beden koordinasyonunda keman, notaları algılayan beynin, keman yayı tutan el ile tellere basan parmakların dansı gibidir. Orkestra ve solo niteliği ile müzik dünyasındaki en önemli enstrümanlardandır.

İzmir Eser Müzik Kursu’nda keman eğitimleri alanında uzman müzik öğretmenleri tarafından birebir dersler halinde verilmektedir.

VİYOLONSEL (ÇELLO)

Viyolonsel ya da çello (violoncello ya da cello), 16. yüzyıl’da ilk örnekleri Fransa’da ortaya çıkan, esasen şekli kadın vücudunu andıran yaylı bir çalgıdır. ‘Viola de gamba’ adı verilen türü hariç perdesizdir.

Hem solo çalgı olarak hem de eşlikte olağanüstü başarı gösterir.viyolonselin notaları dördüncü çizgi ‘fa’ anahtarıyla yazılır.Kemandan oldukça büyük olan viyolonselin yay tekniği keman ve viyoladan değişiktir. Kemanla aynı aileden geldiği için yine dört telli bir çalgıdır. En ince tel olan La teli, yoğun renk özelliklerine sahiptir.Tutkulu, coşkulu ve dokunaklı melodiler, bu tel için yazılır. Re teli; daha yumuşak, kırgın ve içe dönük tınılar üretir. Sol ve Do tellerinin ise birbirine yakın görkemli ve olgun tınıları vardır.Orkestrada viyolonsel gurubunun öncelikli işlevi, genelde kontrabasla birlikte bas partisini seslendirmektir. Bu olağanüstü tını zenginliğindeki çalgıyı yalnızca bir bas çalgısı olarak algılamak yanlıştır. Temalar, eşlik figürleri ve orkestraya canlılık katan hızlı ve teknik güçlükte her çeşit pasaj, viyolonselin görev alanındadır. Etkili tınısına duyulan güvenç dolayısıyla viyolonsel gurubuna ana temayı duyurma görevi de verilir. Viyolonsel grup şefi tarafından yorumlanan solo partilere de sıkça verilir.

Bir eserin ana temasını dile getirmekte hiçbir çalgı, viyolonsel kadar insan sesine yakın olamaz.

Çalgıların hiçbiri, yürekten gelen sesleri onun gibi içtenlikle anlatamaz. Viyolonsel, insan sesinin üç türünü de ses alanında toplamıştır. Tenorla gençliği, baritonla olgunluğu, basla ciddiyeti ve egemenliği yansıtır. İnce sesleri veren la telinin, yükselen duyguları belirten soluklu bir anlatımı vardır. Ortadaki iki tel, içtenlikli sesiyle ılımlı duyguları anlatır. Do teli ise gizemli ezgiler taşıyan tınısıyla son derece etkileyicidir.

Tellerinin adları kalından inceye doğru (Bastan Tize doğru)

  • #do
  • #sol
  • #re
  • #la

Keman Çalmada Duruş ve Tutuş

Keman Eğitiminde Çalım Teknikleri

Kemanda Yay Teknikleri

Keman Nedir?

Kemanın Türk Müziğindeki Yeri

Kemanın Türk Musikisindeki Yeri ve Önemi Hakkındaki Görüşler

Kemanın Akort Sistemi

Kemanın Özellikleri

Kemanın Tarihçesi

[yukarı]