Kemanın Tarihçesi

Keman ilk olarak 14.yüzyılda Kuzey İtalya’da ortaya çıktı; bu dönemde keman Avrupa’da yayıldı. İlk keman yapımcılarının Rebec, Rönesans de Fer tarafından Ortaçağ’da İtalya’da Lira da Braci, Fransa’da Viel adlarıyla kullanılan yaylı çalgılar Keman’ın atası sayılır. Lavignac, Keman’ın Türklerin Kemençe’i guz (Oğuz Kemençesinden)alındığını yazar. Bazı kaynaklarda ise Arapların Rebab’ından geliştirildiği öne sürülmüştür. 16.ve 17. yüzyıldaki Keman.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Müzik Eğitimine Piyano ile Başlamak

Piyanoya teknik çalışmalarla başlamak, çalışan kişinin tuşlarla olan ilişkisini güçlendirmesi ve elde ettiği sesleri kontrol altına alabilmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle, günlük çalışma programları içerisinde teknik çalışmalara mutlaka yer verilmeli ve bu yaklaşımın bir alışkanlık biçimine dönüşmesi amaçlanmalıdır. Hem beyni hem bedeni çalıştıran piyano, notaları algılayan beynin, tuşlara dokunan parmaklara ve pedallara basan ayağa.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Piyano Eğitiminde Teknik Çalışmalar

Piyano eğitiminde teknik çalışmalar; legato, staccato, portato, gam, arpej, kromatik, çift ses, akor, oktav, tril vb. gibi birçok konunun özel olarak üzerinde yoğunlaşılarak çalıştırıldığı egzersiz ve etütlerdir. Kişinin teknik açıdan gelişmesine katkıda bulunan bu çalışmalar, klavyeye olan hakimiyetin artmasıyla müzikal açıdan da gelişmeyi hızlandırır. Piyano edebiyatı içerisinde yazdıkları teknik çalışmalar ve etütleri ile ünlenmiş birçok.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Piyanoda Bir Eserin Çalışılması Hakkında

Piyanoda bir eserin çalışılması aşamasında; Eser içerisinde farklı teknik özellikler gösteren bölümlerin saptanması, Bu bölümlere uygun teknik çalışmaların belirlenerek özenle yapılması, Eser içerisindeki zor pasajların ağır olarak ayrı ayrı çalışılmasının ardından öncesindeki ve sonrasındaki ölçülerle birleştirilerek hızlandırılması, Eserin form, stil ve bestecisi hakkında bilgi sahibi olunması, piyano çalan kişinin klavye üzerindeki hakimiyetinin artmasına ve eserin etkili bir biçimde.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Piyanonun Ses Dizisi Genişliği

Klavsenin gelişmişi, dokunaklı bir çalgıdır. Yapım biçimi ile duvar ve kuyruklu (salon) adı verilen çeşitleri vardır. İlk Pianoforte İtalyan Cristofori’ nin elinden çıktı (1711). Fransız Marius’un bu çalgıya katkısı, tokmaklı klavseni bulmak oldu. Saksonyan G. Silbermann ise, Schröter’ in çekiç sistemini geliştirdi ve J.S. Bach’ın da değerli öğütlerinden yararlanarak, klavyenin tüm ses genişliğinde eşit bir.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Piyanonun Tarihçesi

Piyano, Klavsen’in gelişmişi, tuşlu bir çalgı. Yapım biçimi ile duvar ve kuyruklu (salon) adı verilen çeşitleri vardır. Piyano kelimesi İtalyanca “Pes ve güçlü sesli klavsen (harpsikord) – gravicembalo col piano e forte” ‘den gelir. Piyano Forte olarak adlandırılması da bundandır. Atası, klavsenden en önemli farkı, tuşa basarken uygulanan kuvvete göre çıkan sesin şiddetinin de aynı.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Eğitim Verilen Gitar Branşları

Asimetrik düşünmeyi ve refleksleri etkileyen gitarın eğitim yapısı, çalışma sistemlerinde etkili olmakta ve çok sesli yapısıyla eşlik gerektirmeden tek başına müzik dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Akustik için özel ve klasik gitar için özel (birebir) ya da grup dersi seçenekleri mevcuttur. Öğrencilerimizin ilk derslerinde seviyeleri belirlenir ve Gitar müfredatının kendilerine uygun olan düzeyinden başlarlar. Varsa.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Gitar ve Müzik

Yalın ve özlü anlamıyla müzik eğitimi, “bireye, kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olara belirli müziksel davranışlar kazandırma” ya da “bireyin müziksel davranışında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli değişiklikler oluşturma” sürecidir. Müzik eğitimi yoluyla; bireyin davranışında oluşan değişmeler toplumu, toplumdaki değişmeler bireyi etkiler; birey ile doğal, toplumsal ve kültürel çevresi, o arada sanatsal ve özellikle müziksel.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Gitar Hakkında

Gitar, yanları oyuk bir gövdesi ve üzerinde gömme metal ya da fildişinden ses perdeleri bulunan, uzun saplı, telli bir çalgıdır. Kedi bağırsağı, naylon ya da çelikten yapılmış teller ön yüz (göğüs) üzerindeki eşikya da köprü’den geçirilip gövdeye bağlanır. Çalgının göğsünde yuvarlak bir ses deliği vardır. Ses perdelerinden değişik ses ve tonlar elde edilir. Gövde üzerindeki göğüs kapağı.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Gitar Türleri

Gitarın ilk atası Orta Asyada yapılmış olan uddur. İlk başlarda ud gibi olurken Orta Asyadan göç edip Avrupaya giden Orta Doğu Türkleri udu değiştirip başka bir hal almasına neden olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Gitarın ilk örnekleri [[İspanya) ve parmakla çalınırdı.Daha sonra gitara 5 tel takıldı daha önce sayısı az olan perdeler 10′a çıkarıldı. Teller pesten tize doru.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum