Gitarın Tarihçesi

Hitit gitarı, Gitar tipi entrümanlar içerisinde en eski olarak bilinenidir. Gitar çalan insan oymalı kaya, Anadolu medeniyetleri müzesindedir. Yaklaşık 3300 yıl (m.ö. 1400) öncesine ait olan bu kaya, Alacahöyük civarındaki kazılarda çıkmıştır. Dikkat edildiğinde gitarın sapındaki perdeler olduğu gibi fark edilir.Gitarın şekli bugünki klasik gitarın formuna oldukça benzemektedir. Aynı zamanlarda Mısır’dada uzun saplı Lut’lar vardı… devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Bu Sazın Bağrında Bir Milletin Kültürü Dile Geliyor (Atatürk)

Bağlama çalmayı bilimsel metotla öğrenebilir, Pir Sultan Abdal’dan Aşık Veysel’e zengin halk müziği kültürüyle donanımlı yetişebilirsiniz. Bağlama derslerini İ.T.Ü. Konservatuar mezunu Kültür Bakanlığı sanatçısı Cafer Eser uzun ve kısa sap eğitimi olarak vermektedir. Geleneksel sazlarımızdan ve Türk Halk Müziğinin ana sazı olan bağlamanın, sosyal yaşamımızda önemli bir yer tutuyor olmasının da getirdiği avantaj ile geleceğin.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Bağlama Çeşitleri – Düzenleri – Metodları

Bağlama ya da Saz Türk Halk Müziğinde yaygın olarak kullanılan telli bir çalgı türüdür. Yörelere ve boyutlarına göre değişik isimlerle tanınır; kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, tanbura v.b. Kullanılan tekniğe göre mızrap veya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma tekniğine şelpe ve dövme denir. Genellikle altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Bağlama Çalım Teknikleri

BAĞLAMA ÇALMADA TEMEL DAVRANIŞLAR 1. Doğru Duruş ve Oturuş Kuralları 2. Doğru Bağlama Tutuşu 3. Eser icrasında estetik duruş ve çalış BAĞLAMA ÇALIM TEKNİKLERİ Uygulanış Biçimi 1. Sağ Elin Konumlandırılması, Pozisyonu 2. Mızrap Tekniğinin Uygulanış Biçimleri 3. Nüansların Eserlerde Uygulanışı 4. Örnek Eser Çalışmaları DİZİ, ETÜD VE POZİSYONLAR, FARKLI DÜZENLERİN ve TAVIRLARIN UYGULANIŞI 1. El.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Bağlamanın Tarihçesi

Bağlamanın atası, Dede Korkut hikayelerinde adı çok sık geçen Kopuz’dur. Yaklaşık 1500 yıllık bir geçmişi olan ve birden çok telli saz türünü kapsayan Kopuz, Orta Asya’daki Türk Boyları tarafından kullanılmıştır. İlk zamanlar o bölgenin gezginci ozanları aracılığıyla Anadolu’ya gelmiştir. Kopuz, Bağlamadan farklı olarak teknesi deriyle kaplı, perdesiz, iki veya üç telli, telleri at kılı, koyun.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Suziki Metodu

Müzik eğitiminde Suzuki Metodu, Japon kemancı, pedagog ve eğitimci Dr. Shinichi Suzuki’nin felsefesi ve öğretim metotları üzerine kurulmuştur. Dr. Suzuki müziğin çocukların yaşamlarını zenginleştirme konusundaki büyük potansiyeline inanmıştır ve çocukların, yeteneklerinin en üst seviyesinde müzikle uğraşmalarını sağlayacak bir müzik eğitimi yöntemi geliştirmiştir. Bu yöntemde Dr. Suzuki’nin çocukların anadillerini öğrenmedeki rahatlık ve kolaylıkları konusundaki gözlemlerinden yola.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Okul Öncesi Müzik Eğitimi

ABD’de California Üniversitesinde yapılan araştırmalar 3 ila 5 yaş arası piyano dersi alan çocuklarda fen ve matematik derslerinde başarı getirecek olan mekân-zaman muhakemesinin geliştiği ortaya çıkarmıştır. Klasik müziğin etkilerini yoğun olarak araştıran ve olumlu yönlerini aktif olarak kullanan ABD eyalet bazında çeşitli kanunlarla müziği sosyal hayata sokarak ondan faydalanmaktadır; örneğin Florida’da tüm devlet okullarında arka.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Müziğin Bebek Gelişimine Etkileri

Araştırmalar, bebeklerin anne karnındayken 6. ve 7. aylardan itibaren seslere, özellikle de müziğe tepki verdiklerini, anne karnındayken dinledikleri müzikleri doğduktan sonra dinlediklerinde hatırladıklarını göstermektedir. Örneğin, yapılan bir araştırma Brahms dinletilen prematüre bebeklerin daha çabuk geliştiklerini ortaya çıkarmıştır. Müziğin bebek gelişimi üzerindeki etkilerini belirlemek için batıda yapılan pek çok araştırmadan elde edilen sonuçlara göre klasik müziğin.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Öğrenme ve Öğretme

Hayat boyu öğrenen, edindiği bilgi ve beceriyi hayata geçiren fertlerin yetiştirilmesinde öğretim yöntem ve teknikleri de büyük önem taşımaktadır. Çağın gerektirdiği donanımlara uygun hedefler belirlenmiş olsa bile bu hedefleri tamamen geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmek mümkün değildir. Öğretmen bilgi aktarıcı, karar verici olmak yerine öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayarak, öğrenmeyi kolaylaştırmalıdır. Bilgi ile öğrenci arasında arabuluculuk.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum

Sahne ve Performans Becerisi

Sahne ve performans becerisi, teknik ve müzikal anlamda tamamen olgunlaşmış bir eseri, öğrencinin hayal gücünü ve kendi performans gücünü birleştirerek toplum önünde sergileyebilme becerisidir. Bu beceri enstrüman eğitimi gören kişilerin ulaşmayı hedefledikleri doruk noktasıdır. Sahne ve performans becerisini kullanarak müzikal gelişimine yeni boyutlar katabilen öğrenciler için bir üst seviye, sahnede performansı sırasında daha zor ve.. devamı →

29 Eki 2010
0 Yorum